- Det kan være tilfredsstillende å være litt gjerrig!

“Mange tror at det ikke spiller noen rolle med en krone her og en krone der, men det er nettopp de små valgene vi tar hver dag som kan føre deg inn i den beryktede luksusfellen.

I hverdagen dukker det alltid opp irriterende utgifter som en ikke har forutsett. Samtidig blir ikke barnebursdager og en ødelagt vaskemaskin like problematisk når en har opparbeidet seg en liten buffer. Ironisk nok er det likevel slik at jo mer jeg sparer, dess gjerrigere blir jeg! Det er så tilfredstillende å se pengene vokse på konto. 

Som ung jente, dagdrømte jeg mye om hvordan jeg selv kunne bli rik. Jeg vokste opp i en familie med fire barn, og kun én inntekt. Vi led ingen nød, men det var definitivt stramt. Storesøsteren min var en kløpper på å spare penger, og det hendte jeg stjal penger fra sparebøssa hennes for å kjøpe Bugg-tyggegummi! Jeg opplevde å være litt misunnelig på de som hadde mer enn min egen familie, og begynte tidlig å jobbe for pengene mine. Jeg elsket å ha lommepenger og følelsen av god råd! Nå drømmer jeg ikke lenger om å bli spesielt rik, men jeg prøver å ha mest mulig kontroll og et nøkternt forbruk. 

Til daglig hjelper jeg andre med å få kontroll over forbruket sitt, samt bedre deres sparevaner. Jeg merker hvordan dette øker selvtilliten til de jeg jobber med. En kaffe om dagen? Den utgjør faktisk en hel del penger i året. De aller fleste har nok mye å gå på når det kommer til mat, dagligvarer og pengebruk. Ved å planlegge bedre, stor-handle, og unngå å fråtse, kan man spare mye penger hver eneste uke. Etter noen år på baken har jeg sett at mange aldri når sparemålene sine på grunn av et generelt høyt forbruk. Det er ikke så mange justeringer som skal til før man ser at man sitter igjen med mer penger. 

Mye tyder på at dagens unge er første generasjon som vil oppleve å få dårligere råd enn sine foreldre. Hvis dette er sant? Da har vi bokstavelig talt mye å tjene på å starte sparingen tidlig. ‘Den største trusselen mot pengene dine er deg selv’ sier Jan Bolmeson, svensk blogger. Dette er sant på så mange nivåer! Vi må se på gode sparevaner som nøkkelen til frihet, trygghet og utallige muligheter. Frihet til å ta valg uavhengig av andre, trygghet til å møte fremtiden, og muligheter til å oppfylle drømmer.”

Freedom to take independent choices, safety regarded to your own future and opportunities to fulfill dreams."

-Som gjengitt til Spiff.

Beate Engelschiøn driver Hennes Penger, en blogg om å leve mer; for mindre penger. Til daglig jobber Engelschiøn som gjeldsrådgiver, og er lidenskapelig opptatt av privatøkonomi. 

Her er hennes beste sparetips:

 1. Spar jevnt og trutt, hver eneste måned. Uansett hvor lav inntekt du har. Ikke hopp over noen. Om du så bare klarer å spare 50 eller 100 kroner hver måned, så gjør du det!
 2. Lag noen kjøreregler for pengene dine når du møter fristelser. Trenger jeg denne? Kan denne erstattes med noe jeg har? Finner jeg lignende på Finn.no?
 3. Ikke øk forbruket i takt med inntekten! Gått opp i lønn? Spar mer.
 4. Tur til Italia? Gjør spare-målet konkret og finn motivasjon!
 5. Fryser. Handle på tilbud og frys ned maten.
 6. Kvitt deg med bilen. Kan du ta kollektiv, sykle eller gå? En taxi ny og ne kan totalt sett koste mindre enn hva bilen koster deg i året.
 7. Ikke vær for lojal mot bank og forsikringsselskap. Har noen et bedre tilbud? Bytt idag

 


 

- It can feel satisfying to live a little cheap!

"Many of us seem to believe that the small amounts here and there, never really add up. But, those tiny amounts everyday, may eventually lead you into the infamous luxury trap.

There is always going to be annoying and unexpected expenses in our daily lives. However, a broken dishwasher and several birthday-parties, may not feel as terrifying when you've managed to save up for a rainy day. Ironically, the more I save, the cheaper I get. It's just so satisfying to see my money grow every single month!

As a young girl, I used to dream about ways to become rich. I grew up in a family with four kids and one income. We were never suffering, but it sure was tight. My sister was always great at saving money, and I occasionally stole money from her to buy myself some chewing-gum! I definitely experienced to feel jealous of other families with more money, which lead me to start working at a young age. I used to love getting pocket-money and the feeling of wealth! My dream is no longer to become rich, but I'm trying to have control and I spend as little as possible.

Today, my job is to help other people control their spendings and improve their saving-habits. My clients always gain confidence from winning back their feeling of control!

One coffee a day? That's actually a whole lot of money throughout the year. When it comes to money spent on food and groceries, many of us could benefit from cutting back. By planning, buying in bulk and not over-consuming, there is so much money to save. After a few years in the industry, I've seen how many people never reach their saving-goals, because they spend too much money on average. There is often not much to change, in order to save more money every day! 

Some believe that today's youth could end up being the first generation with less money than their parents. If this is true? Needless to say we have a whole lot to gain by starting to save early! 'The biggest threat towards your own money, is yourself' said Jan Bolmeson, Swedish blogger. This is true on so many levels! We need to look at healthy spending-habits as the key to freedom, safety and endless opportunities. Freedom to take independent choices, safety in regards to your  future and opportunities to fulfill dreams."

- As told to Spiff

Beate Engelschiøn runs Hennes Penger (Her Money), a blog about living more; for less. She also works as a debt advisor and is passionate about personal finance.

Beate's best saving-tips:

 1. Save steadily, every single month. No matter how low your income is. Never skip a month, and if you can only save 50 or 100 kroner...still do it!
 2. Create a few money-guidelines before you fall into temptation. Do I really need this? Can I replace it with something I already have? Is there anything similar for sale online?
 3. Don't increase your spending just because you start earning more! Higher salary? More to save!
 4. A trip to Italy? Define your goal and find motivation!
 5.  Freezer. Buy discounted food, and keep it in the freezer!
 6. Get rid of your car. Use public transportation, ride your bike or even walk! An occasional taxi-ride costs less than a car throughout the year.
 7.  Don't be loyal towards your bank or insurance-company. Can you find anyone with a better offer? Make the switch today!