Vidunderpappa vet hvor viktig det er å lære barna om sparing tidlig!

Bilde: Privat/ Illustrasjon: Tanya Hirst. Scroll for English!

 

 

 

 

 

 

 

 


Som familiefar vet Thomas Sekkingstad mye om barneoppdragelse, hverdags-glede og pengebruk. På sin populære blogg ‘Vidunderpappa.no’ deler 39 åringen humoristiske øyeblikk og daglige erfaringer.

Hans forhold til penger, familieøkonomi og sparing var bare noe av det vi i Spiff ønsket å lære mer om. La oss bli litt bedre kjent med Thomas, og oppdag hvorfor han og hans familie gleder seg til å ta i bruk Spiff! Hint? Sosial sparing!
 

Name: Thomas aka Vidunderpappa

Screen Shot 2017-02-09 at 4.24.43 PM.pngScreen Shot 2017-02-09 at 4.24.43 PM.png

Age: 39

Jobber som: System Coordinator ICT, forfatter og blogger.

Bor: Ågotnes, Norge

‘Fun fact’ om deg selv:

Jeg elsker ukedager like høyt som helger! Gjør alle dager like viktige, ved å sette av tid til å feire små og store prestasjoner.


Hei Thomas! Tusen takk for at du tar deg tid til å prate med oss i Spiff. Hvordan har du det i dag?

Jeg har det supert! Ved å sette lave forventinger, blir det sjelden dårlige dager!

Herlig tankegang! Kan du fortelle oss litt om livet ditt og hvordan du ble blogger?

Jeg ble faktisk blogger fordi folk ba meg om det. Jeg skrev om mine barn og mitt liv på Facebook, da noen av mine venner foreslo at jeg burde skrive en egen blogg om familielivet. Jeg elsker mine barn, til tross for at det til tider kan virke motsatt på bloggen min!

Kult! Og hva synes dine skjønne barn egentlig om bloggen?

Barna var litt skeptiske i starten, men ble etterhvert varme i trøya. Nå vil de aller helst være med på absolutt alt i fra bilder til videoer ! De synes også det er morsomt at andre folk har hørt om bloggen vår, og meg som blogger.

Ser du noen tydelige forskjeller på din egen oppvekst, og hvordan verden fungerer for barna dine i dag?

Ja, på mange måter. Samtidig tror jeg barna vil velge å gjøre det som er moro og relevant for dem i dagens samfunn. Vi burde passe på å tilpasse oss dette, og ikke prøve å gjenskape vår egen barndom.

Det høres ut som en fornuftig tankegang! Føler du deg noen gang som en rollemodell for andre foreldre?

Nei, og det har jeg heller ikke lyst til!  Jeg tror andre foreldre kan kjenne seg igjen i mine historier, og at dette underholder dem. Samtidig er bloggen min absolutt ingen fasit på hvordan en familie bør oppdras!

Hvordan har forholdet ditt til penger utviklet seg etter at du fikk barn?

Jeg har et veldig bevisst pengebruk, og har i ett og halvt år forholdt meg til et nøye planlagt budsjett. Jeg synes det er både hjelpsomt og motiverende å kunne følge med på hva jeg bruker og tjener hver måned!

Så bra! Sparer du opp til noen fremtidige mål med familien, og prater om pengebruk og sparing i hjemmet?

Ja, vi bruker tid med barna til å prate om pengebruk, inntekt og utgifter. Allikevel tror jeg ikke de er helt i stand til å skjønne grunnleggende familieøkonomi helt enda. Men, det kommer!

Som du allerede vet, er vi i ferd med å lansere en sosial app for sparing og investering av penger. Tror du dette kan være fremtiden for familieøkonomi?

Personlig er jeg alltid interessert i å finne nye måter å spare penger på! Jeg håper Spiff kommer til å gjøre det både lett og motiverende å spare mer penger. Det at sparing blir sosialt, kommer til å være motiverende både for meg selv og for mine venner.

På et mer personlig plan…. Hvordan kommer du til å bruke Spiff?

Jeg kommer definitivt til å bruke appen til å lage en kreativ spareplan for familien. Jeg synes selvsagt det sosiale aspektet ved Spiff gjør det ekstra fristende og motiverende å skulle komme i gang!  

Og til slutt. Dine beste sparetips?

 

  1. Kanseller tradisjonell TV og kabel! Spar penger på å kun betale for strømmetjenester og kanaler du virkelig liker.

  2. Lær deg å lage mat! Lag lunsj og middag fra bunnen av, og spar massevis av penger på ingredienser. Lag også mat for flere måltider av gangen, og oppbevar de måltidene du lager ekstra i fryseren.

  3. Kjøp kvalitet og kjøp generelt mindre ting. Det høres kanskje selvmotsigende ut, men jeg tror på å velge kvalitet fordi det sparer deg penger på sikt. Det er i tillegg bedre for miljøet!

  4. Bruk tid minst en gang i året på å undersøke markedet når det gjelder forsikringer, strømleverandører og banker. Velg de som passer deg og dine behov best!


Besøk Vidunderpappa sin blogg ved å trykke her,


 

Vidunderpappa (Superdad) knows how important it is to teach his children good saving-habits!

As a father, Thomas Sekkingstad knows a lot about raising children, family-life and spending money. The 39 year old shares both experiences and funny stories from his daily life on the popular blog named ‘Vidunderpappa.no(link).

His relationship with money, family-budgeting and savings, were just some of the topics we were eager to learn more about. It’s time to get to know Thomas a little bit better, and find out why his family is so eager to get started with Spiff! Hint? Social saving!

 

Name: Thomas aka vidunderpappa

Age: 39

Occupation: System Coordinator ICT, Author, Blogger

Location: Ågotnes, Norway

Fun fact about yourself: I love the weekdays just as much as the weekends! Make every day count and celebrate your every accomplishment.
 


Hi Thomas! Thank you for taking a minute to chat with us at Spiff! How are you today?

Im great, thank you. By keeping my expectations low, i rarely have bad days.

Love the attitude! Do you mind telling us a little bit about your life and how you became a blogger?

I became a blogger by request! I was writing about my kids and family-life on Facebook, when some friends suggested I should start writing a blog. I love my kids, though it might seem like the opposite on my blog sometimes. 

That so cool! Now tell us… You have several amazing kids. What do they think about your blog?

My kids were a bit skeptical at first, but became keen to be featured on the blog eventually. Now they want to feature on every picture and take part in every video I create. They also think it is fun that other people have heard about the blog and about me as a blogger.

Do you see any distinct differences between your own childhood and the way the world works for your children today?

Yes, in many ways. But I think children will choose what is fun today, and we should not try to recreate the childhood of our self.

Do you ever feel like a role model to other parents?

No, and I don’t want to be one. I think other parents recognize my stories, and I think that is what entertains my readers, but my blog is in no way a blueprint for how a family should be raised.

How did your relationship with money develop/change after you became a father?

I am very aware of my money usage and keep a tight budget and have been for about one and a half year now. I think it is both helpful and motivating to keep track of what I’m earning and what I spend each month.

Do you and your family keep a monthly budget?

Yes, and we have been for about one and a half year now.

Do you save up money for future goals with your children, and do you talk about money and saving at home?

I try to explain to my children about income and expenses, but I don’t think they understand the basics of family economy, yet.

As you know, we are creating a social app for saving and investing money. Do you think this could be the future?

I’m always interested in new ways to save money. Using an app is a very simple way to save money, and making it social would probably be motivational for both myself and my friends.

On a personal note… what would you use Spiff for? 

Using the app for creating a saving plan for the family is probably my ambition to be using the app. And of course it is always motivating when including the social aspect to saving money!

Best personal saving tip?

 

  1. Cancel your traditional linear TV-subscription. Use only streaming and pay for the channels you really use and like.

  2. Learn how to cook! Create lunch and dinner from the ground up, and save money on ingredients. Also cook enough food for several meals and put the extra food in the freezer.

  3. Buy quality and buy less. Perhaps a bit self-contradictory, but I think by buying more expensive, quality items, you will save money in the end, and perhaps also save the environment at the same time.

  4. At least once a year check the marked for banks, insurance and power-companies that provides the best terms for your usage.

, or