Erin sparer for å bli millionær, og det innen hun fyller 35 år

La deg inspirere av 'Broke Millennial' sine geniale sparetips!

Bilde: David Rodgers.

Bilde: David Rodgers.

Erin Lowry (28), driver bloggen Broke Millennial og er forfatter av boka ‘Broke Millennial: Stop Scraping By and Get Your Financial Life Together’. Hun har i løpet av sin unge liv allerede rukket å gi flere tusen unge mennesker råd om hvordan man kan få tykkest mulig lommebok og få økonomien til å gå rundt. Som ekspert innen personlig økonomi, mener hun at nøkkelen til økonomisk suksess ligger i å dele personlige erfaringer, intime tall og private historier. I dag har hun tatt en pause fra bokturneen for å dele sine erfaringer med oss. 

1. Bestem deg for dine kortsiktige og langsiktige mål. Hold dem adskilt, og bestemt deg for hva du faktisk sparer til. Mitt kortsiktige mål er å reise til Japan, men mitt langsiktige mål er å bli millionær før jeg fyller 35. Jeg setter fast av penger til å reise hver gang jeg får lønn, samtidig som jeg regelmessig investerer penger for å nå mitt langsiktige mål. 

2. Navngi målene dine! Dette kan du allerede gjøre med Spiff, og det gjør prosessen så mye mer motiverende. Min kortsiktige spareplan heter nå ‘Japan-tur 2017’, og psykologisk gjør dette at jeg ikke blir fristet til å stjele penger fra denne kontoen for å dekke annen moro som dukker opp underveis i løpet av en måned. 

3. Ikke vær redd for å bruke penger på det du er glad i, som for eksempel å reise. Så lenge du sparer opp til det du faktisk ønsker deg, hjelper dette deg på veien til å lære deg selv gode spare-vaner for resten av livet.

4. Bestem deg for at du skal spare penger hver måned, og gjør det til en vane å sette av en viss sum per lønning som du alltid bruke på sparing. Du trenger ikke engang sette opp automatiske trekk, kanskje det er motiverende i seg selv å føre dette over fysisk, for å se at du gjør deg selv noe godt!

5. Vær tilfreds med å eie få ting, og velg kvalitet foran kvantitet. Da jeg selv flyttet fra foreldrene mine for å studere i USA, sa moren min til meg at alt jeg eier burde få plass i baksetet på en bil! Jeg tok dette alvorlig, og har siden den gang vært forsiktig med å bruke penger på ting som har kort levetid. 

6. Lær deg selv hva risiko egentlig betyr på aksjemarkedet! Mine foreldre opplevde å se sine sparepenger lide under finanskrisen i 2008. I stedet for å få panikk, bestemte pappaen min seg for å vise meg de faktiske tallene, for å videre forklare meg hva som egentlig var i ferd med å skje. Han forklarte også at aksjemarkedet går i sykluser, og at det kom til å gå opp igjen til slutt. Han hadde rett! Dette har gjort meg både tøff og mindre bekymret for å investere pengene mine i aksjer.

7. Prat med venner, familie og kjæreste om penger. Det som hjelper meg mest, er å prate åpent om penger. Vær nysgjerrig og interessert, samtidig som du tør å stille detaljerte spørsmål. Spesielt i et parforhold, kan det være fint å være åpne om hvor mye penger man har, eller ikke har. Har du gjeld? Ikke vær redd for å prate om dette med andre. Da finner du mest mulig informasjon om hvordan du kan bli kvitt den!

Erin Lowry driver bloggen Broke Millennial og er forfatter av boka 'Broke Millennial: Stop Scarping by and Get your Financial Life Together'.


Get inspired by genius saving tips from the 'Broke Millennial' 

Erin Lowry (28) behind Broke Millennial is also the author behind 'Broke Millennial: Stop Scraping By and Get your Financial Life Together. Erin is young but has already managed to give tens-of-thousands of young people advice on how to get a happy wallet and a stable financial life. As a personal finance expert, she thinks the key to financial success is to share personal experiences, actual numbers and stories from her daily life. Today she has taken a break from her book-tour, to share her experiences with us!

1. Define your short term and long term goals. Keep them separate, and decide what you are actually saving towards. My short term goal is to travel to Japan, but my long-term goal is to become a millionaire before I turn 35. I always put money aside to travel every time I get paid, and I’m always investing money to reach my long term goal.

2. Name your savings accounts! This makes the process so much more motivating! My short-term savings fund is called 'Japan 2017’; and psychologically this helps me to never 'steal' money from this account and spend on other fun stuff! 

3. Don't be scared to spend money on what you actually love, like traveling!

You need to meet your basic needs first and of course be paying off debt with an action plan, but you can also fuel your wants by planning and saving.

4. Decide to save every single month, and turn it into a habit to set a certain amount of money aside. Automatic transfers are great, but if you don’t have that as option, then it can be motivating to actually transfer the money yourself. Just be sure to actually stick to the money cliché of paying yourself first.

5. Be happy with fewer things. Quality over Quantity. When I finished college and moved to New York City, my mom told me that I should be able to fit everything I own into the back of a car for the early years of my life. The practical advice is something I took to heart and I don’t spend money on cheap, easily breakable goods. I’ve kept my furnishings minimalist with a plan to invest in quality pieces in the future as I settle down into a home.

6. Understand risk tolerance when it comes to investing! Like most people, parents saw their investments take a hit during the 2008 crisis. Instead of panicking, my dad decided to show me the actual numbers, so that I could understand what was really happening.  He explained how the market goes in cycles, and that it would swing back up eventually. He was right! This taught me to be both tough and less worried about investing money and buying stocks.

7. Talk to friends, family and your partner about money. What helps me the most, is to talk openly about money with friends, family and of course, my boyfriend. Talking money is especially important in a romantic relationship. I think it valuable to talk about money and debt. Don’t be scared to talk about debt! Then you can make a plan for how to get rid of it faster!

Erin Lowry (28), runs the blog BrokeMillennial.com and is the author of ‘Broke Millennial: Stop Scraping By and Get Your Financial Life Together’.