PERSONVERNERKLÆRING FOR SPIFF   v1.2.0 – 4. februar 2019  

 

Når du bruker Spiff gir du oss tilgang til opplysninger om deg. En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke opplysninger vi får tilgang til, hvordan vi får tilgang til opplysningene, og hva vi bruker opplysningene til. Hvis du har noen spørsmål angående dine personopplysninger hos Spiff, vennligst chat med oss gjennom Spiff-applikasjonen/vår hjemmeside eller send en epost til privacy@getspiff.no.  

 

Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?

 1. Når du bruker Spiff gir du oss tilgang på ulike personopplysninger. Når du logger inn med BankID får vi tilgang på ditt personnummer, navn, og telefonnummer (BankID på mobil). Vi ber deg også om en gyldig epostadresse, samt telefonnummer der det ikke var tilgjengelig fra BankID. Disse opplysningene trenger vi for å kunne opprette en konto samt for å identifisere deg. Kontaktinformasjon benyttes slik at vi kan kontakte deg ved behov, og også for at dine venner og kjente skal kunne invitere deg til felles sparemål. 2.
 2. Hvis du har valgt å dele analyse- og bruksdata (enten gjennom ditt operativsystem eller ved å gi oss eksplisitt samtykke) registrerer vi opplysninger om hva slags teknologi du benytter. Eksempler på data som registreres er type mobiltelefon og nettleser, og hvordan du bruker Spiff-appen. 3.
 3. Vi samler inn opplysninger om deg fra våre partnere. Hovedsakelig kontoinformasjon fra finansinstitusjoner som du inngår avtale med via Spiff. Eksempler på dette er kontonummer, saldo og transaksjonsdetaljer. Dette for å gi deg en komplett oversikt over din sparing. 4.
 4. Vi kan dele anonymiserte data med tredjeparter for å sikre driftsstabiliteten til appen. 5.
 5. Vi ber om tilgang til noen funksjoner på din telefon. Dette for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Alle tilganger vi ber om, og hvorfor vi ber om dem, vil til en hver tid fremgå av vår personvernerklæring. 1.
  1. Dine kontakter – Når du skal invitere venner og kjente til felles sparemål ber vi om tilgang til dine kontakter. Vi lagrer på intet tidspunkt din kontaktliste og vi sender den heller ikke til andre. 2.
  2. Kamera og bildealbum – Når du oppretter en bruker hos Spiff kan du laste opp et profilbilde. Til dette trenger vi tilgang til ditt kamera og bildealbum. Vi har ikke tilgang til andre bilder enn de du velger å bruke i appen. 3.
  3. Push-varslinger – For å kunne gi deg informasjon om hendelser knyttet til din bruker eller din deltakelse i sparemål trenger vi tilatelse til å sende deg push-varsler. 6.
 6. Hvis du kontakter Spiff sin kundesupport gjennom Appen sendes det med informasjon om din telefon og ditt operativsystem. Dette gjør oss mer effektive i jobben med å hjelpe deg.  

Opplysninger du gir om andre

7. Vi lagrer ikke din telefonliste. Informasjon du gir om dine venner (navn og telefonnummer) i forbindelse med Boost, delte sparemål eller invitasjoner til dine kontakter kan lagres av Spiff, men kun for å kunne gjennomføre nevnte oppgaver.

8. Når du inviterer venner eller booster venner som ikke allerede bruker Spiff deler du deres kontaktinfo med Spiff. Hvis ikke den inviterte tar i bruk Spiff innen 31 dager sletter vi denne kontaktinfoen.  

 

Hva bruker vi opplysningene til?

9. Personopplysningene vi samler inn benytter vi først og fremst for å kunne tilby deg våre tjenester og for å tilpasse tjenesten for deg. Vi bruker også opplysningene dine for å forbedre og videreutvikle Spiff.

10. Vi vil fra tid til annen sende deg informasjon om Spiff, slik som tips om bruk av tjenesten, nyheter, statistikk og annen relevant informasjon. Slik informasjon kan også omfatte informasjon om våre finansinstitusjoner og andre samarbeidspartnere.

11. Vi bruker ikke personidentifiserbare opplysninger om deg på noen annen måte uten at vi først ber deg om samtykke.  

 

Deler vi dine personopplysninger med andre?

12. Vi deler ikke opplysningene dine med andre med mindre du samtykker til det eller vi er pålagt å utlevere personopplysningene dine i medhold av lov eller vedtak fra myndighetene.

13. Når du oppretter en kontoavtale med en bank eller finansinstitusjon må du gi personopplysninger direkte til denne. Hvilke opplysninger dette er og hvordan disse behandles fremgår av den enkelte kontoavtale.

 

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

14. Med mindre lengre lagring er lovpålagt, lagrer vi ikke personopplysningene lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det innebærer at, med mindre opplysningene ikke lenger er relevante, vil opplysningene dine oppbevares og kunne brukes i tråd med denne personvernerklæringen så lenge du har en brukerprofil på Spiff.

15. Dersom du sletter Spiff-profilen din vil alle opplysningene dine slettes med mindre fortsatt lagring er nødvendig i en periode av lovpålagte grunner eller av hensyn til mulige tvister. Opplysningene kan også lagres videre for statistikk- og analyseformål. Selv om du sletter informasjon i appen og vi sletter i bakenforliggende systemer, kan det ta en periode på 30 dager før alle sikkerhetskopier også er slettet.

16. Vi har etablert rutiner for sletting og anonymisering i tråd med ovennevnte, og du kan selv fjerne, endre, eller be om at vi fjerner eller endrer opplysninger fra din brukerprofil.  

 

Informasjonssikkerhet

17. Vi tar informasjonssikkerhet veldig seriøst, og har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.  

 

Endringer

18. Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen dersom vi gjør endringer som har betydning for hvordan vi behandler personopplysninger.

19. Ved større endringer vil vi informere om dette i appen og/eller annen form for kommunikasjon.  

 

Kontakt

privacy@getspiff.no