BRUKERVILKÅR FOR SPIFF

 

v1.2.0 – 4. februar 2019

 

Velkommen! Takk for at du bruker Spiff.

Før du går i gang med å opprette dine egne spareplaner, oppfordrer vi deg til å lese nøye gjennom avtalen mellom deg og Spiff. Dersom du lurer på noe underveis eller opplever at noe er uklart, ta kontakt med oss på hello@getspiff.no, så hjelper vi deg så fort vi kan.

  Disse brukervilkårene bør leses sammen med vår Personvernerklæring.  

 1. Innledning
  1. Denne avtalen (“Avtalen”) regulerer bruk av Spiff-appen (“Spiff” eller “Appen”). Partene i Avtalen er deg som bruker av Spiff (“du” eller “deg”) og Spiff AS med organisasjonsnummer 914 939 577, (“Selskapet”, “vi” “våre” eller “oss”).
  2. Du aksepterer Avtalen ved å opprette en brukerprofil i Appen. Vilkårene gjelder også, så langt de passer, for bruk av nettsidene våre.
  3. Vilkårene kan endres. Ved endring av betingelser som vi antar er vesentlige for deg vil du alltid bli varslet i god tid før endringen trer i kraft, slik at du kan bestemme deg for om du vil fortsette å bruke Spiff på de nye vilkårene.
 2. Om Spiff
  1. Spiff er en tjeneste som gjør det enkelt, sosialt og morsomt å spare penger. Du kan velge å opprette ett eller flere konkrete sparemål, eller rett og slett bare spare for deg selv, for andre eller sammen med andre. Med Spiff ønsker vi å legge til rette for at du kan spare for å oppnå dine mål, men vi gir deg ingen konkrete råd eller anbefalinger med hensyn til hvorvidt du bør sette pengene dine på konto eller i fond. Det er helt opp til deg selv. Les mer om Spiff på www.getspiff.no.
  2. Spiff samarbeider med utvalgte banker, fondsleverandører og andre finansinstitusjoner for å tilby deg ulike plasseringsalternativer. For å kunne benytte valgt sparealternativ må du inngå separat(e) avtale(r) med den enkelte finansinstitusjonen. Slike avtaler (“Kontoavtale”) inngås i Appen, som vil lede deg gjennom hvert enkelt steg.
 3. Endringer
  1. Vi ønsker å tilby en tjeneste som er best mulig og tilpasset brukernes behov. Spiff er derfor i stadig utvikling både når det gjelder utseende, funksjonalitet og innhold. Vi vil passe på å holde deg informert om endringer og nye muligheter.
 4. Autentisering med BankID
  1. For å ta i bruk Spiff må du identifisere og autentisere deg gjennom BankID eller BankID på mobil. Du vil bli ledet gjennom de nødvendige stegene i Appen. Vi benytter oss av Signicat som leverandør av BankID.
  2. Der det er nødvendig vil også våre partnere be deg autentiserer med BankID når du inngår en kontoavtale.
 5. Retningslinjer for bruk av Spiff
  1. For å opprette bruker hos Spiff må man ha fylt 15 år. Ved opprettelse av kontoavtaler hos våre samarbeidspartnere kan de operere med egne aldersgrenser.
  2. Når du oppretter bruker hos Spiff ber vi deg sette en personlig PIN. Du plikter til å ikke dele denne med andre.
  3. Du kan velge å sette navn på dine sparemål. Pass på at det ikke brukes tekst som kan oppleves som støtende. Spiff forbeholder seg retten til å slette tekst som ikke følger disse retningslinjene.
  4. Spiff skal ikke benyttes for noe ulovlig formål, og heller ikke for å spare til, eller gi i gave, ting eller aktiviteter som er ulovlige.
  5. Du skal ikke bruke andres personlige informasjon annet enn når det gis en gave eller når det opprettes sosiale sparemål.
 6. Felles sparemål
  1. I Spiff kan man spare sammen med felles sparemål. Alle som sparer til et felles sparemål sparer til sin individuelle konto, og kan når som helst forlate sparemålet og/eller ta ut sine penger.
  2. Invitasjonsteksten du skriver for å invitere til et felles sparemål, vil sammen med tilhørende tittel på sparemålet være synlig for alle som inviteres til dette sparemålet.
  3. Ved å invitere venner og kjente til felles sparemål godkjenner du at disse tar del i ditt sparemål. De vil også kunne se når du sparer penger og hvor mye du har spart i deres felles sparemål.
  4. Gjennom å akseptere en invitasjon til et felles sparemål godkjenner du at de andre deltakerne i sparemålet kan se når du sparer penger og hvor mye du har spart i deres felles sparemål.
 7. Boost
  1. Når du booster venner og familie benytter du mottakers telefonnummer eller navn fra din kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Spiff-bruker vil denne motta SMS om at du har betalt inn en boost og må registrere seg som Spiff-bruker for å kunne motta boosten. Dersom mottakeren ikke tar i bruk Spiff innen den fristen som Spiff setter for dette, blir beløpet tilbakeført til deg.
  2. Når du benytter Spiff for å booste venner og familie må du selv kontrollere at mobilnummeret du bruker er korrekt. Når du bruker Spiff til å booste, vil ditt navn, telefonnummer og eventuelle meldinger du sender til mottakeren vises i mottakerens app. Ditt navn kan også fremkomme i mottakerens transaksjonsoversikt i nettbanker og kontoutskrifter.
  3. Spiff står fritt til å når som helst sette begrensninger for hvilke akkumulert beløp du kan booste per kalendermåned eller per enkeltstående boost. For tiden er akkumulert beløp for boost lagt til 500.000 per 30 dager. Beløpsbegrensninger vil også innføres der dette anses nødvendig for å redusere risikoen for svindel eller annet misbruk.
 8. Tilkobling av betalingsinstrumenter
  1. For å overføre penger til din spareplan i Spiff må du tilkoble et betalingsinstrument – for eksempel et norsk debetkort eller en norsk bankkonto – til Spiff. (Det er ikke mulig å benytte kredittkort til sparing i Spiff) Du gjør dette ved å følge instruksjonene i Appen og signere med BankID.
  2. Om du bytter ut betalingsinstrumentet du har tilkoblet Spiff (for eksempel om kortinformasjonen din blir endret eller kortet ditt blir fornyet) må du endre dette i Appen.
  3. Når du bruker Appen for å spare gir du Spiff en fullmakt til å gi BN Bank i oppdrag å overføre penger fra ditt registrerte betalingsinstrument til din Spiffkonto hos BN Bank på vegne av deg. Når Spiff viderefører oppdraget til BN Bank, gjennomfører BN Banks betalingspartner Nets transaksjonen og flytter pengene over til din Spiffkonto hos BN Bank. For at en overføring skal kunne gjennomføres til din Spiffkonto må den aktuelle summen være disponibel på det tilknyttede betalingsinstrumentet.
  4. Avhengig av hvordan du bruker Appen, kan en overføring være en éngangsoverføring eller en gjentagende overføring.
  5. Overføringer gjøres umiddelbart fra betalingsinstrumentet du har registrert. Det kan ta 1-2 bankdager før pengene er kommet inn på din Spiffkonto hos BN Bank
 9. Endringer i avtalen
  1. Denne avtalen vil alltid være tilgjengelig i vår applikasjon og på vår hjemmeside.
  2. Hvis vi gjør endringer som åpenbart er til brukers fordel informerer vi om dette når endringen trår i kraft. Hvis ikke vil vi gi beskjed i god tid (2 måneder) før endringen trer i kraft.
  3. Skulle du ikke godta varslede endringer i denne avtalen kan du ta kontakt med oss, så ser vi til at din konto blir lukket og slettet. Du vil beholde dine evt. kontoavtaler med våre partnere. (se 9.4)
 10. Varighet og oppsigelse
  1. Avtalen gjelder så lenge vi tilbyr Spiff. Dersom vi skulle beslutte å avvikle Spiff vil du bli varslet om dette minst to måneder i forkant, og Avtalen opphører automatisk ved varslingsfristens utløp.
  2. Vi kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom du handler i strid med bestemmelser i Avtalen eller på annen måte misbruker Spiff. For øvrig kan vi si opp Avtalen med 3 måneders varsel.
  3. Du kan når som helst si opp Avtalen direkte i Appen eller ved å kontakte Spiff på hello@getspiff.no. Det kan ta inntil 30 dager før alle dine data er slettet fra våre systemer.
  4. Ved opphør av Avtalen er sparepengene dine fortsatt plassert og tilgjengelige direkte fra de finansinstitusjonene som vi samarbeider med og som du har valgt å plassere pengene dine hos.
  5. Dersom vi fjerner tilgangen til et produkt fra Spiff har vi alltid en god begrunnelse for hvorfor. Du får tilbud om å fortsette dine investeringer i et annet av våre anbefalte produkter. Dersom du ikke ønsker det kan du selvsagt fortsette å spare i produktet vi fjernet. Da har du direktekontakt med banken eller annen finansinstitusjon som forvalter produktet, og kan ikke lenger bruke Spiff-appen til akkurat dette produktet.
 11. Personvern
  1. Vi behandler personopplysningene dine i henhold til norsk personvernlovgivning. I den grad det er nødvendig for oss for å oppfylle avtalen vår med deg og gjennomføre transaksjonene du ønsker, vil vi dele relevante data med våre samarbeidspartnere.
  2. Når du oppretter en Kontoavtale kan du måtte gi personopplysninger direkte til den valgte finansinstitusjonen. Hvilke opplysninger dette er og hvordan disse behandles fremgår av den enkelte Kontoavtale.
  3. Fra de finansinstitusjoner du har inngått avtale med får Selskapet utlevert transaksjonsdetaljer, herunder beholding og saldo. Denne informasjonen bruker vi for å levere funksjonalitet i Spiff.   
  4. Informasjon du oppgir i forbindelse med gavegiving, delte sparemål eller invitasjoner til dine kontakter kan lagres av Spiff, men kun for å kunne utføre ønskede handlinger.
  5. Du kan velge å gi appen tilgang til kontaktliste, kamera eller bildegalleri for å kunne opprette profilbilde eller invitere venner du har i dine kontaktlister. Appen har ikke tilgang til din posisjon eller mikrofon.
  6. Vi viser til vår personvernerklæring for ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.
 12. Markedsføring
  1. Vi vil fra tid til annen sende deg informasjon om Spiff, slik som tips om bruk av tjenesten, nyheter, statistikk og annen relevant informasjon. Slik informasjon kan også omfatte informasjon om våre finansinstitusjoner og andre samarbeidspartnere.
 13. Pris
  1. Det koster ikke noe å bruke Spiff.
  2. Finansinstitusjonene som vi samarbeider med for å levere deg tjenesten kan ta betalt i form av provisjoner eller gebyrer. Størrelsen på slike eventuelle provisjoner eller gebyrer fremgår av finansinstitusjonenes vilkår.
  3. Hvis det introduseres betalbare tjenester eller funksjonalitet i Spiff, vil du få tydelig beskjed om dette før du eventuelt begynner å benytte slike tjenester eller funksjonalitet.
 14. Rettigheter
  1. Alle rettigheter og alt materiale vedrørende Spiff, herunder varemerker, programkode, tekst, bilder og annet tilhører Selskapet eller dets lisensgivere.
  2. Om du ønsker å benytte slike rettigheter eller materiale ut over det som fremgår av Avtalen må du først be om vår skriftlige godkjennelse.
 15. Tilgjengelighet og ansvar
  1. Selv om vi gjør vårt beste for at Spiff skal være tilgjengelig når du vil bruke tjenesten, kan det fra tid til annen hende at Spiff er helt eller delvis utilgjengelig, enten på grunn av vedlikehold, feil eller annet. Dette kan i verste fall føre til at en transaksjon ikke blir gjennomført. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap du måtte lide som følge av dette.
  2. Vi vil forsøke å gi informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller andre konsekvenser som følge av at Spiff ikke kan benyttes som forutsatt, herunder om det ikke er gitt informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten.
  3. Spiff tar ikke ansvar for eventuelle feil som skyldes de ulike finansinstitusjonene, og henviser for slike tilfeller til Kontoavtalen.
 16. Diverse
  1. Avalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet avgjøres av norske domstoler.
 17. Kontakt og kommunikasjon
  1. Vi kan kommunisere med deg gjennom appen, varslinger, sms og epost.