BRUKERVILKÅR

 

Velkommen! Takk for at du bruker Spiff.

Før du går i gang med å opprette dine egne spareplaner, oppfordrer vi deg til å lese nøye gjennom avtalen mellom deg og Spiff. Dersom du lurer på noe underveis eller opplever at noe er uklart, ta kontakt med oss på hello@getspiff.no, så hjelper vi deg så fort vi kan.

 

 1. INNLEDNING
  1. Denne avtalen (“Avtalen”) regulerer bruk av Spiff-appen (“Spiff” eller “Appen”). Partene i Avtalen er deg som bruker av Spiff (“du” eller “deg”) og Spiff AS med organisasjonsnummer 914 939 577, (“Selskapet”, “vi” “våre” eller “oss”).
  2. Du aksepterer Avtalen ved å opprette en brukerprofil i Appen. Vilkårene gjelder også, så langt de passer, for bruk av nettsidene våre.
  3. Vilkårene kan endres. Ved endring av betingelser som vi antar er vesentlige for deg vil du alltid bli varslet i god tid før endringen trer i kraft, slik at du kan bestemme deg for om du vil fortsette å bruke Spiff på de nye vilkårene.
 2. OM SPIFF
  1. Spiff er en tjeneste som gjør det enkelt, sosialt og morsomt å spare penger. Du kan velge å opprette ett eller flere konkrete sparemål, eller rett og slett bare spare for deg selv, for andre eller sammen med andre. Med Spiff ønsker vi å legge til rette for at du kan spare for å oppnå dine mål, men vi gir deg ingen konkrete råd eller anbefalinger med hensyn til hvorvidt du bør sette pengene dine på konto eller i fond. Det er helt opp til deg selv. Les mer om Spiff på www.getspiff.no.
  2. Spiff samarbeider med utvalgte banker, fondsleverandører og andre finansinstitusjoner for å tilby deg ulike plasseringsalternativer. For å kunne benytte valgt sparealternativ må du inngå separat(e) avtale(r) med den enkelte finansinstitusjonen. Slike avtaler (“Kontoavtale”) inngås i Appen, som vil lede deg gjennom hvert enkelt steg.
 3. ENDRINGER
  1. Vi ønsker å tilby en tjeneste som er best mulig og tilpasset brukernes behov. Spiff er derfor i stadig utvikling både når det gjelder utseende, funksjonalitet og innhold. Vi vil passe på å holde deg informert om endringer og nye muligheter.
 4. AUTENTISERING MED BANKID
  1. For å kunne opprette en spareplan mot fond eller bankkonto må du identifisere og autentisere deg gjennom BankID. Du vil bli ledet gjennom de nødvendige stegene i Appen. BankID autentiseringen skjer mot produktleverandør og ikke mot Spiff. Spiff har ikke tilgang til dine BankID-relaterte data.
 5. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SPIFF
  1. Du kan velge å laste opp bilder og sette navn på dine sparemål. Pass på at bilder og eventuelt annet materiale som du laster opp i Spiff ikke er i strid med tredjeparts rettigheter til bildene eller materialet, at det ikke krenker en annens rett til privatliv, eller at det ikke brukes bilder eller tekst som kan oppleves som støtende. Spiff forbeholder seg retten til å slette bilder eller tekst som ikke følger disse retningslinjene.
  2. Spiff skal ikke benyttes for noe ulovlig formål, og heller ikke for å spare til, eller gi i gave, ting eller aktiviteter som er ulovlige.
  3. Du skal ikke bruke andres personlige informasjon annet enn når det gis en gave eller når det opprettes sosiale sparemål.
  4. Invitasjonsteksten du skriver for å invitere til et felles sparemål, vil sammen med tilhørende tittel og bilde på sparemålet være synlig for alle som inviteres til dette sparemålet.
 6. VARIGHET OG OPPSIGELSE
  1. Avtalen gjelder så lenge vi tilbyr Spiff. Dersom vi skulle beslutte å avvikle Spiff vil du bli varslet om dette minst to måneder i forkant, og Avtalen opphører automatisk ved varslingsfristens utløp.
  2. Vi kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom du handler i strid med bestemmelser i Avtalen eller på annen måte misbruker Spiff. For øvrig kan vi si opp Avtalen med 3 måneders varsel.
  3. Du kan når som helst si opp Avtalen ved å kontakte Spiff på hello@getspiff.no. Det kan ta inntil 30 dager før alle dine data er slettet fra våre systemer.
  4. Ved opphør av Avtalen er sparepengene dine fortsatt plassert og tilgjengelige direkte fra de finansinstitusjonene som vi samarbeider med og som du har valgt å plassere pengene dine hos.
  5. Dersom vi fjerner tilgangen til et fond fra Spiff har vi alltid en god begrunnelse for hvorfor. Du får tilbud om å fortsette dine investeringer i et annet av våre anbefalte fond. Dersom du ikke ønsker det kan du selvsagt fortsette å spare i fondet vi fjernet. Da har du direktekontakt med banken som forvalter fondet, og kan ikke lenger bruke Spiff-appen til akkurat dette fondet.
 7. PERSONVERN
  1. Vi behandler personopplysningene dine i henhold til norsk personvernlovgivning. I den grad det er nødvendig for oss for å oppfylle avtalen vår med deg og gjennomføre transaksjonene du ønsker, vil vi dele relevante data med våre samarbeidspartnere.
  2. Når du oppretter en Kontoavtale kan du måtte gi personopplysninger direkte til den valgte finansinstitusjonen. Hvilke opplysninger dette er og hvordan disse behandles fremgår av den enkelte Kontoavtale.
  3. Fra de finansinstitusjoner du har inngått avtale med får Selskapet utlevert transaksjonsdetaljer, herunder beholding og saldo. Denne informasjonen bruker vi for å levere funksjonalitet i Spiff.   
  4. Informasjon du oppgir i forbindelse med gavegiving, delte sparemål eller invitasjoner til dine kontakter kan lagres av Spiff, men kun for å kunne utføre ønskede handlinger.
  5. Du kan velge å gi appen tilgang til kontaktliste, kamera eller bildegalleri for å kunne tilegne sparemål bilder eller invitere venner du har i dine kontaktlister. Appen har ikke tilgang til din posisjon eller mikrofon.
  6. Vi viser til vår personvernerklæring for ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.
 8. MARKEDSFØRING
  1. Vi vil fra tid til annen sende deg informasjon om Spiff, slik som tips om bruk av tjenesten, nyheter, statistikk og annen relevant informasjon. Slik informasjon kan også omfatte informasjon om våre finansinstitusjoner og andre samarbeidspartnere.
 9. PRIS
  1. Det koster ikke noe å bruke Spiff.
  2. Finansinstitusjonene som vi samarbeider med for å levere deg tjenesten kan ta betalt i form av provisjoner eller gebyrer. Størrelsen på slike eventuelle provisjoner eller gebyrer fremgår av finansinstitusjonenes vilkår.
  3. Hvis det introduseres betalbare tjenester eller funksjonalitet i Spiff, vil du få tydelig beskjed om dette før du eventuelt begynner å benytte slike tjenester eller funksjonalitet.
 10. RETTIGHETER
  1. Alle rettigheter og alt materiale vedrørende Spiff, herunder varemerker, programkode, tekst, bilder og annet tilhører Selskapet eller dets lisensgivere.
  2. Om du ønsker å benytte slike rettigheter eller materiale ut over det som fremgår av Avtalen må du først be om vår skriftlige godkjennelse.
 11. TILGJENGELIGHET OG ANSVAR
  1. Selv om vi gjør vårt beste for at Spiff skal være tilgjengelig når du vil bruke tjenesten, kan det fra tid til annen hende at Spiff er helt eller delvis utilgjengelig, enten på grunn av vedlikehold, feil eller annet. Dette kan i verste fall føre til at en transaksjon ikke blir gjennomført. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap du måtte lide som følge av dette.
  2. Vi vil forsøke å gi informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller andre konsekvenser som følge av at Spiff ikke kan benyttes som forutsatt, herunder om det ikke er gitt informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten.
  3. Spiff tar ikke ansvar for eventuelle feil som skyldes de ulike finansinstitusjonene, og henviser for slike tilfeller til Kontoavtalen.
 12. DIVERSE
  1. Vi kan overdra denne Avtalen helt eller delvis, herunder ditt kundeforhold, uten ditt samtykke.
  2. Avalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet avgjøres av norske domstoler.
 13. KONTAKT OG KOMMUNIKASJON
  1. Vi kan kommunisere med deg gjennom appen, varslinger, sms og epost.