Smarte pengegrep før 2021? Hallgeir forklarer 💪

2021 nærmer seg! Rund av det økonomiske året 2020 med Hallgeir Kvadsheim sine beste tips, og gjør bankkontoen klar for et godt nytt år.
Hallgeir forklarer 2020

💰Her er Hallgeir sine 7 smarte skattegrep før nyttår:

 

1. Bruk opp frikortet: Har du tjent under 60 000 kroner hittil i år? Da har du ikke brukt opp frikortet ditt for 2020. Sjekk hvor mye du har tjent hittil i år og ta en førjuls-jobb fullstendig skattefritt!

 

2. Skattefri «hjemmehjelp»: Selv om du har tjent over frikortgrensa i 2020, kan du motta inntil 6 000 skattefrie kroner hvert år av privatpersoner hvis det dreier seg om mindre tjenester i hjem eller hytte (maling, luking, snømåking, barnepass, vasking etc.). Større jobb? Det kan lønne seg å begynne i 2020 og motta 6 000 kroner skattefritt i år, og sluttføre jobben og motta inntil 6 000 kroner skattefritt i 2019.

 

3. Spar i BSU: Boligsparing for ungdom er Norges beste spareordning. Punktum! Dobbel så høy rente som normal sparerente, et fett skattefradrag på 20 % og pengene er 100 % sikret via Bankenes sikringsfond. Det betyr at du får 200 kroner igjen på skatten av hver tusenlapp du setter på BSU-kontoen. Du kan spare 25 000 kr årlig, totalt 300 000 kr til du blir 33 år. Men pengene må brukes til boligformål.

 

4. Dropp BSU! Men, ikke spar i BSU hvis du har lav skattepliktig inntekt i 2020. Tjener du mindre enn frikortgrensa på 60 000 kr i år, skal du jo ikke betale noe skatt. Og da er det liten vits med en spareordning som gir det skattefradrag. Du mister fradraget, for du får ikke overført det til 2021. Er du derimot over 21 år, og ikke har begynt BSU-sparing ennå, spiller dette punktet ingen rolle, for du klarer uansett ikke å fylle opp totalkvoten på 300 000 kr.

 

5. Økte renteutgifter? Skattekortet ditt er nemlig basert på opplysninger fra skattemeldingen i 2019, det vil si slik din privatøkonomi var for nesten ett år siden! Har du for eksempel kjøpt bolig eller økt lånet i 2020, bør du senke skattetrekket for 2021, siden ditt rentefradrag er økt. Og betaler du for mye skatt, får du uansett pengene tilbake.

 

6. Julegave til veldedige organisasjoner? Gir du pengegaver til enkelte veldedige organisasjoner før nyttår, får du 22 prosent skattefradrag på beløpet. Totalt kan du trekke fra slike gaver for hele 50 000 kroner.  Du må gi minst 500 kroner til hver enkelt organisasjon, for å få fradraget.

 

7. Solgt bolig? Pass på hvis du er ferd med å selge bolig. Får du pengene før 31. desember, regnes de med i din skattemessige formue. Da risikerer du en solid formuesskatt selv om du skal bruke pengene på ny bolig rett etter årsskiftet. Avtal heller overtakelse over nyttår, hvis du kan.

 

 

Publisert av Ada 21.12.2020