10 gode råd til skattemeldingen 2018

Atferdsøkonom Hallgeir Kvadsheim har satt sammen en sjekkliste for deg som skal levere skattemeldingen på mandag!
Hallgeir-forklarer-aksjesparekonto

Hallgeir sine 10 råd til skattemeldingen 2018:

 

1. Er du i tvil om fradrag? Før det opp!

De fleste selvangivelser sjekkes maskinelt, ikke av et menneske som kan vurdere om du for eksempel har krav på pendlerfradrag. Derfor bør du alltid føre opp fradrag som du er i tvil om, men informer om tvilen din i et eget ark som du legger ved. Ellers risikerer du bare at fradraget blir utelatt automatisk.

 

2. Er du i tvil om en inntekt? Ikke før det opp!

Er du derimot i tvil om en inntekt er skattepliktig eller ikke, for eksempel fordi du tjener penger på hobbyen din? Ikke før det opp, men forklar hvorfor i arket som du legger ved.

 

3. Ikke gå i «til gode-fella »

Test deg selv: 1. Du har fått igjen på skatten. Går du på fradragsjakt ? 2. Du har fått restskatt. Går du nå på fradragsjakt? Mange svarer nok nei på det første spørsmålet og ja på det siste. En del som får tilbake på skatten leverer selvangivelsen dagen etter, i ren gledesrus, mens andre er redd for å gå glipp av tilgodebeløpet hvis de «tukler» med skatten. Bare tull. Jeg skal fortelle deg en liten, dårlig skjult hemmelighet: Ligningsmyndighetene setter skattetrekket ditt litt høyt, slik at to av tre får penger tilbake på skatten. Ikke la det være en sovepute.

 

4. Bare du kjenner din egen økonomi

Selv om selvangivelsen din ikke skulle bli sjekket av en maskin, men et menneske av kjøtt og blod: Tror du virkelig at hun har full oversikt over din økonomi? At hun skjønner at du allerede betaler èn avis av egen lomme, og derfor ikke skal bli skattlagt for at jobben dekker et annet abonnement? At du har et privat lån med fradragsrett for rentene? Eller at du eier bitcoins? Hvert eneste år blir det gjort feil. Av bankene, forsikringsselskapene, arbeidsgiverne og NAV. Kort sagt: De som skal rapportere inn hva du har på bankkonto eller hvor mye du har fått i lønn, gjør feil. Sjekk at tallene stemmer. I verste fall må du betale tilleggsskatt av andres feil.

 

5. Fyll opp foreldrefradraget

Dette er et svært raust fradrag. Med tre barn kan du trekke fra inntil 55 000 kroner på skatten. Men det er ikke sikkert at barnehage- eller SFO-utgiftene ”fyller opp” fradraget. Da kan du for eksempel trekke fra penger til barnevakten, eller 1,56 kr per km hver dag du kjører til barnevakt eller til barnehagen (omvei til jobben).

 

6. Pendlerfradrag i sommerferien

Studenter kan få pendlerfradrag i sommerferien, såframt de jobber på studiestedet og hjemstedet ligger et stykke ifra. Da kan de trekke fra 205 kr i kostfradrag hver dag!

 

7. Pass på samboerfella

Står gjelda og renteutgiftene oppført på den som tjener minst? Spiller ingen rolle, fradraget blir ikke høyere enn 24 % selv om gjelda føres over på den som betaler toppskatt. Men hvis dere er samboere, risikerer du formuesskatt hvis gjelda står på samboeren din, og boligen på deg.

 

8. Trekk fra advokaten

Du kan i enkelte tilfeller trekke fra juridiske omkostninger som er pådratt for å ”erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt». Det gjelder for eksempel arbeidstvister.

 

9. Få med overkursen:

Innløste du et fastrentelån i fjor og gikk over til flytende rente? Da måtte du sannsynligvis betale banken en kompensasjon, eller overkurs på bankspråket. Trøsten er at du kan trekke fra tapet på skatten. Post 3.3.1. Tapte du penger på bitcoins? Før opp tapet i post 3.3.7.

 

10. Aldri for seint å klage

Skattetoget er ikke gått hvis du neste år finner ut at du burde fått med deg et ekstra fradrag i årets selvangivelse. Ellers hvis du finner et fradrag som du burde tatt med i 2016. Hovedregelen er at man kan søke om endring av likning ti år tilbake i tid. Hvis endringen gjelder likningsmyndighetenes «anvendelse av skattelovgivningen», er fristen riktig nok tre år. Du kan søke endring av ligning når som helst på året, det behøver ikke være i forbindelse med årets skattemeldingsfrist.

 

Publisert av Hallgeir Kvadsheim 26.04.2018