Dette er nytt for deg og dine penger i 2019

Fra nyttår ble det innført en rekke nye regler og ordninger som kan få økonomiske konsekvenser for deg og din privatøkonomi. Hallgeir har samlet noen av de viktigste endringene, sjekk dem ut her!
hallgeir-forklarer

Hallgeir sin oversikt over viktige endringer for deg og dine penger i 2019:

 

Ny frist for aksjesparekonto

Sparer du i aksjer og aksjefond? Da kan det være smart å gjøre dette via en aksjesparekonto (AKS). Tenk på det som en bankkonto for aksjesparing. Fordelen er at hvis du selger et fond eller en aksje underveis, behøver du ikke skatte av gevinsten før du tar ut pengene for godt fra kontoen. Kall det gjerne et rentefritt lån fra staten, siden du kan reinvestere gevinstskatten i mange år.
I løpet at 2019 kan du overføre aksjer og fond som du allerede har en gevinst på, til en aksjesparekonto. Du må gjøre det før nyttår, og bankene må nok ha noen dager eller uker på å gjennomføre overføringen.

 

Nytt gjeldsregister 1. juli

I år skal du få en full oversikt over den usikra gjelda di, samlet i ett register. Det vil typisk være kredittkort- og forbruksgjeld. Hvis du søker om mer lån, kan bankene sjekke i registeret om du har råd til å betjene enda mer gjeld.

Gjeld som er sikret i dine eiendeler, som bolig- og billån, vil foreløpig ikke finnes i dette registeret, men bankene har allerede oversikt over denne gjelden gjennom Kartverkets grunnbok og løsøre-registeret. Evry, Finans Norge og Experian har fått konsesjon til å drive gjeldsregister. Førstnevnte har sagt at deres register blir lansert i løpet av 1. kvartal 2019. Da er det nok ikke helt fullstendig, siden bankene har fått frist til 1. Juli med å rapportere inn lån, det vil si ”fylle” registeret med innhold. Informasjonen blir løpende oppdatert.

 

Nye foreldrepenger

Fra 2019 endres reglene for foreldrepenger. Fedrekvoten og mødrekvoten ble utvidet til 19 uker for foreldre som velger 80 % dekningsgrad. Endringen gjelder for foreldre som startet stønadsperioden 1. januar 2019 eller senere. 1. Juli ifjor ble disse kvotene utvidet til 15 uker, men kvoten var da den samme enten dere valgte foreldrepenger med full eller redusert sats. Nå er altså kvotene økt til 19 uker for foreldre som velger 80 % dekningsgrad.

 

Fri avis

Mange får avisabonnementer betalt av jobben. Tidligere måtte de fleste skatte av minst èn avis. Nå forenkles reglene for skattefritak for fri avis slik at det ikke lenger skal stilles krav om at den ansatte skal ha «et spesielt informasjonsbehov». Det skal være tilstrekkelig at du har et «tjenstlig behov», som er en mye bredere begrunnelse. Videre oppheves kravet om at du selv må abonnere på minst en dagsavis for at alle aviser fra arbeidsgiver skal være skattefrie.

 

Tips

Jobber du i en bransje hvor tips er en del av inntekten? Tips er skattepliktig inntekt for mottakeren. Fra nyttår ble det også innført det plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips som du mottar.

 

Dyre bonuspoeng?

Flyr du mye på jobben? Bonuspoeng som du opparbeider deg, og som tas ut privat, skal beskattes. Det er ikke nytt, selv om det nok har vært få skattytere som har ført opp fordelen på skattemeldingen. Det som er nytt fra 2019 er at arbeidsgiveren din nå får ansvar for å rapportere og trekke skatt av dette frynsegodet. Hvis poengene brukes privat, vel om merke. Det er svært komplisert, ja nesten umulig for bedriftene å få til. Det har medført at en rekke store bedrifter, som Equinor og Telenor, rett og slett har innført forbud mot å ta ut bonuspoeng privat for de ansatte.

 

Skatt på rabatter

Men arbeidsgiver får også ansvar for å rapportere inn:
* Rabatter gitt til ansatte fra forretningspartnere
* Peronalrabatter
* Gaver gitt til ansatte fra tredjepart

For personalrabatter er det satt et maksimalt tak på 7000 kr per år på hva som kan mottas i verdi skattefritt og rabatten kan ikke overstige 50%.

 

Reisefradrag

Det innføres en samlet, øvre beløpsgrense på 97 000 kroner for reisefradrag.

 

Skatt på diettpenger

Nå må du skatte av diettpenger på jobbreiser dersom summen overstiger en viss grense. Overnatter du på hotell, er den nye skattefrie satsen satt til 578 kroner, selv om man reiser utenlands. Før slapp man skatt så lenge diettpengene ikke gikk over statens satser, men nå vil disse satsene i mange tilfeller overstige den skattefrie grensa.

 

Fondskonto

Før 2019 fikk man lavere beskatning av aksjer og aksjefond hvis man eide dem gjennom en såkalt kapitalforsikring (fondskonto, investeringskonto etc). I 2019 beskattes det likt, uavhengig av om man eier dem gjennom fondskonto eller aksjesparekonto etc, når forsikringselementet er lite.

Publisert av Hallgeir Kvadsheim 03.02.2019