💥 Spiff introduserer den norske superstjernen Kamilla Alnes💥

Spiff introduserer den norske superstjernen Kamilla Alnes!

Screen-Shot-2016-11-03-at-5.33.43-PM.png

Visste du at det finnes en norsk jente med navn Kamilla, søt som sukker og som vandrer rundt i Hollywood og booker show etter show?

Vel, her er hun! Du kjenner henne kanskje fra American Horror Story, Comedy Central, Disney Channel eller i den siste Adidas kampanjen?

Uansett, vi ønsket å finne ut hvordan hennes liv var før karrieren tok av. Hvor startet denne eventyrlige reisen? Hvordan ser hennes fremtid ut? Hvordan er hennes forhold til penger? Finn ut i dag i vårt intervju!

 

Hvem?

Navn: Kamilla Alnes

Alder: 27

Fra: Ålesund men bor i Los Angeles

Utdannelse: Videregående og skuespill timer

Arbeid: Skuespiller / Modell

 

God morgen Kamilla!

Takk for at vi får lov å intervjue deg i dag, vi elsker å følge din spennende karriere. Kan du være så snill å fortelle oss hva du setter mest pris på i livet ditt akkurat nå?

Jeg elsker det jeg gjør. Det å ta sjansen å flytte til Paris rett etter skolen viste seg å være det beste valget for meg da det har ledet meg til dit jeg er i dag. Jeg bare elsker å bo i en by omgitt av venner og kreative mennesker.

Livet mitt har vært uforutsigbart, hvilket har vært litt skummelt men samtidig er det de små overraskelsene som gjør det hele verdt det. Det er mange fordeler ved å ha et uforutsigbart liv.

Hvordan, når og hvorfor bestemte du deg for å bli skuespiller?

Jeg var 20 år og bodde I Milano da jeg møtte en jente som studerte for å bli skuespiller. På en måte har jeg alltid interessert meg for det, men ikke turde å prøve. Man si at hun inspirerte meg. En uke etter jeg traff denne jenten, meldte jeg meg på et teater kurs i London og flyttet dit. Etter et år befant jeg meg i Los Angeles på en 10 dagers tur. Det hele endte opp med et møte med en agent som lurte på om jeg ønsket å flytte til LA. Jeg svarte, hell yeah! I måned senere flyttet jeg til Los Angeles.

Hva var din største utfordring da du startet denne karrieren?

Den største utfordringen er på en måte den samme grunnen som jeg elsker det, det er uforutsigbart.  Det krever mye tålmodighet og er av stor betydning å ha en støttende familie. Jeg var heldig som fant et team og en manager som trodde på meg og hjalp meg å stake ut den riktige kursen. Men det å gjøre audition etter audition uten å få noen oppdrag kan definitivt være hardt for selvtilliten.

Screen-Shot-2016-11-03-at-5.32.48-PM.png

Kamilla med gjengen fra American Horror Story, på bildet til venstre (ved siden av Lady Gaga!)

Hva har vært høydepunktene i din karriere så langt?

Definitivt når jeg fikk rollen som gjentakende gjesterolle I American Horror Story! Det var et stort øyeblikk for meg, fordi det viste meg at det faktisk er mulig. Det tok meg nesten 4 år å få den rollen, noe som for meg er veldig lang tid.

Jeg tilbrakte 5 måneder med innspilling av American Horror Story teamet. Jeg gikk fra å være vettskremt og nervøs første uken til å føle meg som en del av teamet, med nye venner. Men viktigst av alt, Jeg fikk tro på meg selv! Jeg modnet og utviklet meg mye disse 5 månedene.  

Er det noe du kan peke på som påvirket deg mer enn andre ting og som har endret ditt syn på verden i løpet av din spennende reise?

Ja, på mange måter! Alle utfordringer jeg har møtt på har vist seg å gi en form for belønning til slutt. Det har vært en god erfaring å ta med seg og som jeg minner meg selv på når ting føles tungt.

Du er en rollemodell for mange unge jenter. Er det å styrke damer en sak du brenner for?

Det er morsomt, for jeg ser ikke på meg selv som en rollemodell, men det er viktig å erkjenne at man er det. Personlig: hadde ikke jeg møtt denne jenten I Milano som fortalte meg at det var mulig å prøve skuespiller yrke er det ikke sikker jeg hadde prøvd det i første rekke.

Screen-Shot-2016-11-03-at-5.33.13-PM.png

Hvis jeg kan være et eksempel for andre jenter med en liknende drøm vil jeg være veldig takknemlig. Jeg vet hvor viktig dette var for meg.

Hvordan vil du beskrive ditt forhold til penger?

Det å arbeide freelance kan definitivt være utfordrende til tider. Jeg har vært så heldig å jobbe som modell i 8 år nå men jeg vet aldri hvor mye jeg vil tjene fra måned til måned. Litt rart, men jeg har faktisk utviklet et avslappet forhold til penger. I trange tider har jeg alltid tenkt at det ordner seg til slutt, på den ene eller andre måten, og så langt...så har det gjort nettopp det! La oss håpe at det ikke går troll i ord...:-)

 

Screen-Shot-2016-11-03-at-5.30.04-PM.png

Sparer du penger eller investerer i dag?

Jeg prøver å spare penger underveis, men jeg liker også å gi meg selv friheten til å ha det gøy og leve et innholdsrikt liv. Jeg liker ikke å begrense meg selv, men jeg vet med meg selv at jeg kunne vært flinkere til å spare. Kanskje dette skal bli mitt neste nyttårsforsett?

Hvordan skal Spiff forbedre ditt liv?

Spiff passer meg perfekt faktisk. Jeg kan nesten ikke vente, gleder meg til å kunne spare og investere penger på en enkel måte. Det er akkurat en slik app jeg trenger.  

Hvis du kunne forandre en ting I verden, hva ville det vært?

Det var en hard nøtt! Det er mye som kunne blitt forandret til det bedre. Men for å gjøre det kort og presist, jeg ønsker en verden hvor alle er lykkelige, snille, generøse og hjelpsomme.

Til slutt ... Hvor ser du deg selv om fem år?

Jeg har faktisk aldri hatt en femårsplan...jeg har alltid tenkt at jeg må ta det som det kommer så lenge jeg er fornøyd med det jeg gjør. Jeg kan alltids reise tilbake til Norge hvis dette skulle endre seg å finne lykken der.

Alle bilder i denne artikkelen tilhører Kamilla. Følg Kamilla på instagram ved å klikke her!

Likte du hva du nettopp leste, meld deg på Spiff sin venteliste i dag!

Screen-Shot-2016-11-03-at-5.29.03-PM.png

 

Introducing Norwegian superstar Kamilla Alnes

Did you know there is a Norwegian girl named Kamilla, sweeter than sugar, currently walking around Hollywood booking show after show? Well, here she is! You may know her from American Horror Story, Comedy Central, The Disney Channel, or even the latest Adidas campaign.

However, we wanted to find out what life was like before her career took off. Where did this journey start? What's in her future? What's her relationship with money? Find out today, in this brand new interview!

Who?

Full name: Kamilla Alnes

Age: 27

From and current city: Aalesund, Norway. Currently living in Los Angeles

Education: High school, and years of acting classes ;)

Occupation: Actor/Model

Good Morning Kamilla! Thank you for letting us interview you today, we love following your exciting career!Can you please tell us, what do you love the most about your life right now?

I love what I do. Taking the risk and moving to Paris right after high school turned out to be the best decision I’ve made since it has led me to where I am today. I love living in a city where I’m surrounded by friends and creative people.

My life is very unpredictable, which is in one way scary but the little surprises that comes along the way makes it all worth it. There are a lot of opportunities to be found by having an unpredictable life.

How, when and why did you decide to start acting?

I was 20 years old, living in Milan at the moment when I met a girl who had studied acting. In a way it’s been something I always was interested in, but didn’t dare to try, so I guess she just inspired me. A week after meeting her I signed up for an acting class in London and moved there. A year after being in London, I found myself in Los Angeles for a 10 days trip. I ended up getting at a meeting with an agent, and they asked me if I was moving here, and without thinking I said hell yeah! A month after my trip, I moved to Los Angeles.

What has been the biggest challenge for you when embarking on this career?

The biggest challenge is in a way also the same reason why I love it. It’s unpredictable. It takes a lot of patience and it has been extremely important for me to have a supportive family. I was lucky to find a team and a manager, who believed in me and helped me find the right direction. But doing audition after audition, and not booking anything, can definitely be tough on your self-confidence.

 

What would you say has been the highlight of your career so far?

Definitely when I booked a recurring guest part in American Horror Story! It was a big moment for me, because it showed me that it actually is possible. It took me almost 4 years before I booked that part, which for me was a very long time.

I spent about 5 months filming with the American Horror Story Team. I went from being so scared and nervous during week one, to suddenly feeling like a part of the team, making new friends and most importantly: I believed in myself! In other words, I grew a hell lot in 5 months.

Did anything in particular during this journey make an impact on how you see the world?

Yes, in many ways. Every challenge I’ve been through has turned out having some reward in the end. It’s been a good thing to experience that, so that I can remind myself about this, when thing’s get tough.

You are a role model to a lot of young girls. Is empowering of women an important cause to you?

It’s funny, cause I don’t think of myself as a role model, but I do think it’s an important thing to be aware of. Personally, if I had not met the girl in Milan who told me that it is actually possible to try acting; I might not have tried in the first place.

So if I can be an example for other girls with a similar dream, then that would make me really grateful, because I know how important this was to me!

How would you describe your relationship with money?

Working freelance can definitely feel challenging at times. I have been fortunate enough to work as a model for more than 8 years now, but I never know how much I will make month to month. Weirdly enough, I have developed a very relaxed relationship with money. When things have been tight, I have always had a feeling it is going to work out one way or another. And so far…. it has! Let us hope I did not jinx that now!😊

Do you save or invest money today?

I’m trying to save along the way, but I also like to give myself freedom to have fun and live a fulfilling life! I don’t like to limit myself, but I know for sure that I could be better at saving. My next ‘New-Year resolution’ maybe?

How is Spiff going to improve your life?

Spiff is actually perfect for me! I Can’t wait to be able to save and invest money in an easy way. It is exactly the kind of app I need.

If you could change one thing about the world what would it be?

That’s a tough one! There is a lot that could be changed for the better. But, to keep it short and sweet, I would want to live in a world where all people are happy, kind, generous and helpful to each other.

Finally... Where do you see yourself in five years?

I’ve actually never had a five year plan…. I’ve always thought I’d see how long I’m happy doing what I’m doing, and if I one day realize I’m not, then I can always move back to Norway and find happiness there.

 

Thank you!

Tusen takk!

All pictures in this article belong to Kamilla. Make sure you follow Kamilla on Instagram by clicking here!

Like what you just read? Sign up for Spiff today :)